Kiedy stosować Traumon?

Traumon jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:

  • Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych
  • Reumatyzm pozastawowy:

– bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej

– zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony)

– zapalenie nadkłykci

Na podstawie:

Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon żel 10% etofenamat, Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon aerozol roztwór 10% etofenamat;

IQVIA Sell-out data, MAT/03/2018;

Kocot-Kępska M., Dobrogowski J., Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma, Ból, 2004, Tom 5, Nr 3;

Rannou F. et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016; 45, s. 18-21;
Rechziegler H.: Perkutane Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika. Therapiewoche 1986, 36, s. 4674-4683.