Kiedy stosować Traumon?

Traumon jest wskazany do stosowania w następujących przypadkach:1

  • Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów
  • Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych
  • Reumatyzm pozastawowy:

– bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej

– zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien, pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony)

– zapalenie nadkłykci


1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon, zatw. 09/2022