Dlaczego Traumon?

Substancją czynną leku Traumon jest etofenamat, który bardzo dobrze wchłania się po naniesieniu na skórę.1

Bardzo dobre wchłanianie przez skórę1.

10 x lepsza koncentracja w miejscu bólu niż w osoczu.2

Traumon przenika przez wszystkie warstwy skóry, dociera do miejsc zapalenia czy uszkodzenia, blokując powstawanie substancji odpowiedzialnych m.in. za powstawanie stanu zapalnego.1,3

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon, zatw. 9/2022
2. Rannou F. et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016; 45, pp. 18-21;
3. Rechziegler H.: Perkutane Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika. Therapiewoche 1986, 36, pp. 4674-4683.