Dlaczego Traumon?

Substancją czynną leku Traumon jest etofenamat, który bardzo dobrze wchłania się po naniesieniu na skórę.

Badania potwierdzają:

Bardzo dobre wchłanianie przez skórę.

10 x lepsza koncentracja w miejscu bólu niż w osoczu.

Traumon przenika przez wszystkie warstwy skóry, łatwo dociera do miejsc zapalenia czy uszkodzenia, blokując powstawanie substancji odpowiedzialnych m.in. za powstawanie stanu zapalnego.

 

Materiał został przygotowany na podstawie:

  • Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon żel 10% etofenamat, Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon aerozol roztwór 10% etofenamat; zatw. 09.2022;
  • Kocot-Kępska M., Dobrogowski J., Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma, Ból, 2004, Tom 5, Nr 3;
  • Rannou F. et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism 2016; 45, s. 18-21;
  • Rechziegler H.: Perkutane Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika. Therapiewoche 1986, 36, s. 4674-4683.