Metody leczenia bólu

Lekami, które stosowane są najczęściej w terapii bólu niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Mają szerokie zastosowanie leczenia objawowego bólu w przebiegu chorób narządu ruchu, bólu pooperacyjnym, itd.1

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane miejscowo (na skórę) w niewielkim procencie wchłaniane są do krążenia systemowego, a główny mechanizm ich działania polega na uzyskaniu wysokiego stężenia w miejscu bólu i zapewnieniu miejscowego efektu przeciwzapalnego.2

Leki NLPZ stosowane miejscowo mogą być co najmniej tak samo skuteczne jak podawane doustnie. Przewagą miejscowych leków NLPZ jest dużo bardziej korzystny profil działań niepożądanych, a więc większe bezpieczeństwo stosowania.2

1. https://www.mp.pl/bol/wytyczne/90989,racjonalne-stosowanie-niesteroidowych-lekow-przeciwzapalnych-w-terapii-bolu, dostęp 10.01.2023
2. https://izba-lekarska.pl/numer/numer-32018-2/nlpz-niesteroidowe-leki-przeciwzapalne-stosowane-miejscowo/, dostęp 10.01.2023