Kontakt

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa
tel: + 48 22 546 64 00
mail: recepcja@viatris.com

W celu zgłoszenia działania niepożądanego prosimy o kontakt pod adresem pv.poland@viatris.com lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 546 64 00.
W celu zgłoszenia wady jakościowej prosimy o kontakt pod adresem qapoland@viatris.com lub kontakt telefoniczny pod numerem +48 22 546 64 00.