Rodzaje bólu

Konsekwencje nieleczenia bólu
Ból decyduje o przeżyciu naszego organizmu. Przedłużające się dolegliwości bólowe wpływają negatywnie na naszą wewnętrzną równowagę, co wpływa na zdrowie fizyczne jak i psychiczne. 1,2
Konsekwencje nieleczenia bólu

Ból znacznie obniża jakość naszego życia, wpływając niekorzystnie na nasze funkcjonowanie z osobistego jak i społecznego punktu widzenia.1

Ból utrzymujący się przez dłuższy czas może doprowadzić do obniżenia nastroju i nadmiernej drażliwości. U części osób dochodzi do utraty apetytu i spadku masy ciała. U innych zaś pojawia się niepokój, nadmierna chęć jedzenia, co przy niedostatecznej aktywności fizycznej może przyczynić się do rozwoju nadwagi czy otyłości.1,2

Ból staje się często głównym przedmiotem naszych zainteresowań. Zaczynamy wycofywać się z życia towarzyskiego, co wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie. Dodatkowo, długo utrzymujące się dolegliwości bólowe są powodem częstych nieobecności w pracy.1,2

1. https://www.mp.pl/bol/wytyczne/94188,rodzaje-bolu, dostęp 09.01.2023

2. https://www.msdmanuals.com/professional/neurologic-disorders/pain/chronic-pain, dostęp 09.01.2023