Rodzaje bólu

Konsekwencje nieleczenia bólu
Ból decyduje o przeżyciu naszego organizmu. Przedłużające się dolegliwości bólowe wpływają negatywnie na naszą wewnętrzną równowagę, co wpływa na zdrowie fizyczne jak i psychiczne.
Konsekwencje nieleczenia bólu

Ból znacznie obniża jakość naszego życia, wpływając niekorzystnie na nasze funkcjonowanie z osobistego jak i społecznego punktu widzenia.

Ból utrzymujący się przez dłuższy czas może doprowadzić do obniżenia nastroju i nadmiernej drażliwości. U części osób dochodzi do utraty apetytu i spadku masy ciała. U innych zaś pojawia się niepokój, nadmierna chęć jedzenia, co przy niedostatecznej aktywności fizycznej może przyczynić się do rozwoju nadwagi czy otyłości.

Ból staje się często głównym przedmiotem naszych zainteresowań. Zaczynamy wycofywać się z życia towarzyskiego, co wpływa niekorzystnie na nasze samopoczucie. Dodatkowo, długo utrzymujące się dolegliwości bólowe są powodem częstych nieobecności w pracy.

Materiał został przygotowany na podstawie:

  • Fronczak J. (red.), Walcz i wygraj z bólem, Reader Digest, Warszawa 2012, s. 109, 200, 2016;
  • Kocot-Kępska M., Dobrogowski J., Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma, Ból, 2004, Tom 5, Nr 3;
  • Kompendium leczenia bólu. Medical Education 2012, s. 303-318;
  • Malec – Milewska Leczenie bólu ostrego u osób w wieku podeszłym. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, Warszawa, 2014;
  • Piecuch R., Targońska-Stępniak B., Majdan M. Aktualne poglądy na leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Lekarz 2008; 6, s. 81–82;
  • Raport „Ja Pacjent 2017” – Stan opieki reumatycznej w Polsce. Warszawa 2017;
  • Rechziegler H.: Perkutane Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika. Therapiewoche 1986, 36, s. 4674-4683.;
  • Tomaszewski W. Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Ars Medica, Warszawa 2017; s. 11;
  • Wordliczek J, Dobrogowski J.: Leczenie Bólu. PZWL, 2012;
  • Wordliczek J., Dobrogowski J.: Uśmierzanie bólu pourazowego. W: Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Kraków, 2008, s. 71–82;