Rodzaje bólu

Urazy, kontuzje, stłuczenia i obrzęki
Wypadki i związane z nimi urazy są bardzo powszechne i dotyczą osób we wszystkich grupach wiekowych.
Urazy, kontuzje, stłuczenia i obrzęki

Ponad 80% osób doznających urazów doświadcza ostrego bólu o różnym stopniu nasilenia, co wynika z faktu, że większość obrażeń ciała dotyczy tkanek dobrze unerwionych, tj. skóry, tkanki podskórnej, stawów i kości.

Najczęstszymi urazami w obrębie układu ruchu są:

  •  skręcenia i stłuczenia,
  • zwichnięcia,
  • złamania.

W wyniku urazów uszkodzeniu często ulegają struktury stawu (ścięgna, torebki stawowe), czego przejawem jest występowanie ograniczonego ostrego bólu z towarzyszącym obrzękiem i krwiakiem. Pojawia się upośledzenie ruchomości kończyny, co w przypadku stawu kolanowego lub skokowego znacznie ogranicza poruszanie się.

Ofiarami tego typu urazów są najczęściej osoby aktywne zawodowo i sportowo, dla których absencja w pracy czy ograniczenie codziennych aktywności wiąże się z poważnymi problemami.

W przypadku urazów tępych, głównie stłuczeń i skręceń doskonale sprawdzają się leki z grupy NLZP podawane miejscowo np. w postaci żelu.

Dodatkowo ulgę może Ci przynieść uniesienie chorej kończyny (działanie przeciwobrzękowe) oraz chłodzenie bolesnej okolicy.