Rodzaje bólu

Urazy, kontuzje, stłuczenia i obrzęki
Urazy, kontuzje, stłuczenia i obrzęki

Ponad 80% osób doznających urazów doświadcza ostrego bólu o różnym stopniu nasilenia, co wynika z faktu, że większość obrażeń ciała dotyczy tkanek dobrze unerwionych, tj. skóry, tkanki podskórnej, stawów i kości.1

Częstymi urazami w obrębie układu ruchu są:2

  • skręcenia i stłuczenia,
  • zwichnięcia,
  • złamania.

Osoby aktywne fizycznie, uprawiające sporty należą do grupy najczęściej narażonej na tego typy urazy.3

Zgodnie z Charekterystyką Produktu Leczniczego, Traumon jest wskazany dla Ciebie, jeśli cierpisz z powodu tępego urazu, takiego jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien i stawów.4

Dodatkowo ulgę może Ci przynieść uniesienie chorej kończyny oraz chłodzenie bolesnej okolicy.5


1. https://izba-lekarska.pl/numer/numer-42018-2/metoksyfluran-pentrox-nowatorskie-rozwiazanie-dla-medycyny-ratunkowej/, dostęp 09.01.2023
2. https://www.niams.nih.gov/health-topics/sports-injuries, dostęp 09.01.2023
3. Brzozowska, E. (2013). Charakterystyka rodzaju i częstotliwości występowania urazów u zawodników trenujących biegi krótkie. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 43, 66-72.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon, zatw. 09/2022
5. https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=sprains-strains-breaks-whats-the-difference-1-1889, dostęp 09.01.2023