Rodzaje bólu

Urazy, kontuzje, stłuczenia i obrzęki
Wypadki i związane z nimi urazy są bardzo powszechne i dotyczą osób we wszystkich grupach wiekowych.
Urazy, kontuzje, stłuczenia i obrzęki

Ponad 80% osób doznających urazów doświadcza ostrego bólu o różnym stopniu nasilenia, co wynika z faktu, że większość obrażeń ciała dotyczy tkanek dobrze unerwionych, tj. skóry, tkanki podskórnej, stawów i kości.

Najczęstszymi urazami w obrębie układu ruchu są:

 • skręcenia i stłuczenia,
 • zwichnięcia,
 • złamania.

W wyniku urazu uszkodzeniu często ulegają struktury stawu (ścięgna, torebki stawowe), czego przejawem jest występowanie ograniczonego ostrego bólu z towarzyszącym obrzękiem i krwiakiem. Pojawia się upośledzenie ruchomości kończyny, co w przypadku stawu kolanowego lub skokowego znacznie ogranicza poruszanie się.

Osoby aktywne fizycznie, uprawiające sporty należą do grupy najczęściej narażonej na tego typy urazy.

W przypadku urazów tępych, głównie stłuczeń i skręceń doskonale sprawdzają się leki z grupy NLZP (niesteroidowe leki przeciwzapalne) podawane miejscowo np. w postaci żelu.

Dodatkowo ulgę może Ci przynieść uniesienie chorej kończyny oraz chłodzenie bolesnej okolicy.

Materiał został przygotowany na podstawie:

 • Fronczak J. (red.), Walcz i wygraj z bólem, Reader Digest, Warszawa 2012, s. 109, 200, 2016;
 • Kocot-Kępska M., Dobrogowski J., Ocena badań epidemiologicznych dotyczących bólu przewlekłego nienowotworowego prowadzonych w Europie w 2002 roku przez Mundipharma, Ból, 2004, Tom 5, Nr 3;
 • Kompendium leczenia bólu. Medical Education 2012, s. 303-318;
 • Malec – Milewska Leczenie bólu ostrego u osób w wieku podeszłym. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP, Warszawa, 2014;
 • Piecuch R., Targońska-Stępniak B., Majdan M. Aktualne poglądy na leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Lekarz 2008; 6, s. 81–82;
 • Raport „Ja Pacjent 2017” – Stan opieki reumatycznej w Polsce. Warszawa 2017;
 • Rechziegler H.: Perkutane Therapie mit nicht-steroidalen Antiphlogistika. Therapiewoche 1986, 36, s. 4674-4683.;
 • Tomaszewski W. Kompleksowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Ars Medica, Warszawa 2017; s. 11;
 • Wordliczek J, Dobrogowski J.: Leczenie Bólu. PZWL, 2012;
 • Wordliczek J., Dobrogowski J.: Uśmierzanie bólu pourazowego. W: Brongel L., Lasek J., Słowiński K. (red.): Podstawy współczesnej chirurgii urazowej. Kraków, 2008, s. 71–82;