Zrozumieć ból

Czym jest ból, rodzaje bólu
oraz jakie są jego przyczyny?

 

Ból jest jednym z najczęstszych objawów, z jakimi zgłaszamy się do lekarza. Niezależnie od pochodzenia czy charakteru zawsze jest on zjawiskiem ostrzegawczym i informuje o uszkodzeniu naszego organizmu.

Ból spełnia rolę ostrzegawczo-obronną, jest to dla nas sygnał potencjalnego zagrożenia. Sygnały, które wysyła nam nasz organizm w postaci bólu służą do zminimalizowania dalszego uszkodzenia.

możemy wyróżnić

Ból ostry

Pojawia się w przypadku urazu, nagłej choroby, występuje u chorych poddanych zabiegowi operacyjnemu, czy w sytuacjach zaostrzenia chorób przewlekłych np. choroby zwyrodnieniowej czy rwy kulszowej.

Wśród najczęstszych bóli ostrych należy wymienić:

  • bóle mięśni, stawów, kości (tj. ból pleców, ból kręgosłupa, ból kolan)
  • 
bóle brzucha
  • ból zęba czy
  • 
bóle głowy

Bóle pleców, kręgosłupa czy kolan są powszechnym zjawiskiem w populacji. Prawie wszyscy dorośli doświadczyli jednego lub więcej epizodów wynikających z urazu lub przeciążenia.

Ból przewlekły

Utrzymujący się przez długi czas o stałym lub zmiennym natężeniu. Ból przewlekły staje się źródłem cierpienia i jednocześnie znacząco obniża jakość życia. Ból trawa pomimo wygojenia ran po urazie czy zabiegu operacyjnym. Towarzyszy on zazwyczaj przewlekłemu procesowi chorobowemu jak np. choroba nowotworowa, reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba zwyrodnieniowa stawów.

Konsekwencje nieleczenia bólu

Ból decyduje o przeżyciu naszego organizmu. Przedłużające się dolegliwości bólowe wpływają negatywnie na naszą wewnętrzną równowagę, co wpływa na zdrowie fizyczne jak i psychiczne.

Ból znacznie obniża jakość naszego życia, pojawiają się:

  • zaburzenia fizjologiczne
  • 
psychologiczne czy
  • 
społeczne.

Gdy ból zaczyna towarzyszyć nam przez dłuższy czas, zaczyna pojawiać się depresyjny nastrój, nadmierna drażliwość lub zdenerwowanie. Obserwuje się utratę apetytuspadek masy ciała, z kolei u części chorych pojawia się niepokój, nadmierna chęć jedzenia, co przy niedostatecznej z powodu bólu aktywności ruchowej jest przyczyną otyłości.  

Często ból staje się głównym przedmiotem naszego zainteresowania, a myśli koncentrują na bezustannym szukaniu jego przyczyny. Zaczynamy wycofywać się z życia zawodowego, co może znacznie wpłynąć na nasz domowy budżet.